SEZNAM HUDEBNÍCH PODKLADŮ
PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Adámku náš, copak děláš
Až já budu velká
Běží liška k Táboru
Bude zima, bude mráz
Červená, modrá fiala
Já jsem z Kutné Hory
Já mám koně, vraný koně
Jede, jede poštovský panáček
Jedna, dvě, Honza jde
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
Když jsem byl maličký pacholíček
Když jsem husy pásala
Kočka leze dírou
Komáři se ženili
Měla babka čtyři jabka
Ovčáci, čtveráci
Paci, paci, pacičky
Pec nám spadla
Pod naším okýnkem
Prší, prší, jen se leje
Sivá holubičko, kdes´byla
Skákal pes přes oves
Šel zahradník do zahrady
Šla Nanynka do zelí
Utíkej, Káčo, utíkej
Žežuličko, kde jsi byla